VLADIMIRO GIACOMELLO: Montereale Valcellina (PN) – 27 gennaio 2018

VLADIMIRO GIACOMELLO: Montereale Valcellina (PN) – 27 gennaio 2018