VANESSA PELLEGRINI: Terlizzi (Bari). Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 15 marzo 2018

VANESSA PELLEGRINI: Terlizzi (Bari). Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 15 marzo 2018