NUOVA VICENZA – Moro, da oggi lettere senza segreti – 18 ottobre 1990